Afgelopen jaren heeft Jacob Stuiver de studie ‘Project- en procesmanagement in de groene leefomgeving’ gedaan. Het onderzoek ter afsluiting van de opleiding stond in het teken van Samenwerken met de markt. Hij deed dit onderzoek in opdracht van Provincie Groningen. Met het colloquium (samenspraak) heeft hij deze studie eind september met een zeer positief resultaat afgerond.