Goede dingen komen vaak langzaam… Na meer dan 20 jaar in de civiele techniek is de tijd rijp om onze koers te wijzigen. Vanuit de wil en drang om te groeien in kwaliteit en u nog beter van dienst te zijn, hebben wij deze koerswijziging al een tijd geleden ingezet.

We verbreden onze horizon
Halen we bakzeil? Nee, de koerswijziging is juist een verbreding van onze horizon. Het is een verdieping in onze organisatie om te komen tot een meer duurzame wereld. Civiele techniek, waarmee we in de afgelopen 20 jaar veel ervaring hebben opgedaan, is en blijft daar een onderdeel van. Dit zetten we in alle opgaven in, in de infrastructuur en in de fysieke leefomgeving.

Een bijdrage aan een betere, duurzame leefomgeving
Het gaat in de huidige opgaven zeker niet alleen om inhoud. We willen als burgers, werkgevers, gemeenten, provincies en dorpsbelangen onze bijdrage leveren aan een betere en duurzame infrastructuur en leefomgeving. Dat vraagt niet alleen om inhoud maar juist om kansen te grijpen en die kansen samen met mensen en organisaties tot realiteit om te vormen. Daar spelen wij graag een (bege)leidende rol in.

Ook uw horizon verbreden?
Nieuwsgierig naar Stuiver als baken in deze woelige wereld? We dagen u uit om uw opgave met ons te delen!