Heerenveen beter bereikbaar

Gemeente Heerenveen

2017-2022

Vlot & veilig de A32 op en af, dat is waar het bij Heerenveen Beter Bereikbaar om gaat.

In de planfase is samen met provincie Fryslân en Rijkswaterstaat, gecombineerd met een participatietraject met burgers en bedrijven, een verkeerskundig ontwerp gemaakt.
Een ontwerp dat door de raad in 2017 is goedgekeurd en vanaf 2018 in de realisatiefase zit.

Hierbij gaat het om de reconstructie van de aansluitingen 11 (Oranje Nassaulaan) en 12 (K.R. Poststraat/Centrum) op de A32.

Over dit project

Vanuit de rol van technisch management wordt door Stuiver samen met alle assetmanagers van gemeente, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân samengewerkt om aan het einde van de realisatie conform gemaakte afspraken de nieuwe en de te handhaven assets weer te kunnen worden overgedragen. Een groot gedeelte van deze afspraken worden vertaald naar de vraagspecificatie dat als UAV-gc-contract op de markt wordt gebracht.

Hierbij is ook volop aandacht voor duurzaamheid. Het verkeerskundig ontwerp voorziet al in het efficiënt en effectief gebruiken van bestaande infrastructuur. Maar ook in de realisatiefase wordt door hergebruik van vele materialen invulling gegeven aan een gedeelte van de ambitie van de circulaire economie. Een aspect dat, vanuit het gedachtegoed van functioneel specificeren van Rijkswaterstaat, geen vanzelfsprekendheid is.

De verwachting is dat eind 2022 beide aansluitingen gereed zijn voor gebruik, zodat Heerenveen voor het komende decennium weer vlot en veilig bereikbaar is en blijft.