Holwerd aan Zee

Stichting Holwerd aan Zee / Provincie Fryslân

2017-2018

Een burgerinitiatief van een aantal Holwerders die de vergrijzing in het dorp willen bestrijden heeft uiteindelijk geleid tot een ambitie die landelijk wordt omarmd. Het is het ultieme voorbeeld van bottom up werken waarbij ook nog eens economie, ecologie en recreatie hand in hand gaan.

Over dit project

Een letterlijke doorbraak door de dijk geeft kans aan economie, recreatie en natuur.