Pilot Warmtenet Muiderberg

Gemeente Gooise Meren/Energie coöperatie Wattnu

2021 – heden

Vooruitlopend op de vaststelling van de Transitievisie Warmte in de gemeente Gooise Meren is het eerste wijk in gemeente Gooise Meren al opgepakt: Muiderberg.

Over dit project

Op initiatief van de energiecoöperatie Wattnu en de bewoners van Muiderberg wordt gewerkt aan de energietransitie. Met de energie uit het oppervlaktewater van het IJmeer worden ongeveer 1200 woningen voorzien van warmte waarmee de gasaansluiting overbodig wordt.